ADVIES​ IN STRATEGIE

& COMMUNICATIE

Advies in Strategie & Communicatie

 

Wij ondersteunen organisaties, zowel profit als non- profit, op het gebied van strategie, marketing en communicatie. Dat kan op strategisch en organisatieniveau zijn, maar ook op tactisch niveau in een project bijvoorbeeld. Bij strategische marketingvraagstukken staat voor ons de positionering (en ontwikkeling daarvan) centraal.

 

Strategische communicatievraagstukken gaan bijvoorbeeld over reputatiemanagement, -herstel of -bescherming, issue management of het strategisch in lijn brengen van de diverse communicatiekanalen.

 

Communicatieadvies voor directies en raden van bestuur, of advies voor projectleiders en beleids-medewerkers hoort eveneens tot kerntaken.

 

Denkt u ook bij reorganisaties, overnames, innovatie- en kennisdeling, of projecten met verdeeldheid of weerstanden (bijv. nieuwe gebiedsontwikkelings-projecten, omgevingsmanagement) aan professionele begeleiding en advies over uw communicatie.

 

Versterk uw merk

 

“​Roland heeft een aanstekelijk enthousiasme, gepaard aan creativiteit en een diepe kennis van zijn vak en van de markt. Dat maakt het gewoon 'great fun' om samen met hem iets op poten te zetten.”

 

Rogier Rijkers, Business Line Manager SDU / Editor in Chief Cobouw

 

Making the difference, creating the future

 © CLASSEN.PRO